Højbjergsvej 12, Brøns, 6780 Skærbæk, Tlf.: 74 75 33 45
Grupper

I børnehaven arbejder vi med tre aldersopdelte basisgrupper

  • Gul gruppe – 0-3 år
  • Rød gruppe – 3-4 år
  • Blå gruppe – 4-6 år
Der er i de tre basisgrupper en flydende overgang til den næste gruppe.
Dette sikrer
  • alderssvarende aktiviteter
  • alderssvarende krav
  • identificering og målretning af det enkeltes barns udvikling

I undermenuen uddybes målsætningerne for de 3 grupper.